Wat is talent?

Talent is gedrag en prestatie

Veel mensen praten over talenten. Daarbij helpt het enorm als iedereen hetzelfde er onder verstaat. Daarom eerst antwoord op de vraag wat wij verstaan onder een talent. Onze definitie is als volgt: een competentie waarover een persoon in bovengemiddelde mate beschikt en waarvoor een persoon bovengemiddeld intrinsiek gemotiveerd is. Deze definitie is normatief. Wat dan de norm is, hangt af van de context, de taak en de concrete competentie en het gemiddelde niveau van de totale groep collega’s in soortgelijke functies of rollen. Uit deze definitie blijkt dat talent een aantal zichtbare kenmerken heeft:

  • er is een zekere doelstelling of een taak
  • het gaat om gedrag dat je kunt waarnemen
  • het gaat om prestaties die er mee worden behaald.

Met deze definitie kan een persoon geen talent zijn. Je bent het niet, je hebt het en je doet het. Dat geeft mogelijkheden om het te verbeteren, te versterken en om te groeien.