Wat is een vlootschouw?

Vlootschouw zou de de talenten in kaart brengen

Waar het woord talent gebruikt wordt, komt vaak het begrip vlootschouw om de hoek. Een vlootschouw is klassiek: een lijst maken van de zogenaamde talenten (meest getalenteerde medewerkers ) in de organisatie. Doorgaans wordt dit uitgevoerd door elke manager te laten rapporteren wie de talenten in zijn team zijn. Op deze manier wordt voor de organisatie inzichtelijk wie de talenten (de high potentials) zijn en wie er meer aandacht zou krijgen voor:

 • talentontwikkeling
 • komende promoties.

De nadelen van een klassieke vlootschouw

Er zijn vele redenen om mensen niet aan te merken als talenten.  Belangrijke nadelen:

 • het remt ontwikkeling van de benoemde talenten juist af
  Het labelen van de persoon als talent riskeert men dat deze juist hun “change mindset” verliezen. Dat inspanning niet meer nodig is omdat dit eigenlijk alleen nog in hun nadeel kan werken. (Zie Carol Dweck)
 • het werkt nadelig voor de talentontwikkeling van andere medewerkers
  Deze krijgen namelijk het idee dat zij benadeeld worden; dat inspanning geen zin heeft. Zij zouden bij de “kanslozen” horen. Daarbij krijgen zij het idee dat zij onterecht worden achtergesteld. Nog erger wordt dat als de vlootschouw gebeurd zonder dat medewerkers er weet van hebben, er wordt dan achter hun rug om over ze gepraat.

Een vlootschouw kan wel degelijk werken

Er zijn organisaties waar de vlootschouw gebruikt wordt om de kracht van medewerkers,  teams en organisatie in kaart te brengen. In een organisatie waar de gesprekkencyclus goed werkt, bespreekt elke medewerker waar zijn kracht (competenties) liggen en wat hij of zij wil ontwikkelen. Op basis hiervan wordt het ook mogelijk om de talenten in kaart te brengen. Maar nu gaat het om datgene wat medewerkers heel goed kunnen.  Dat biedt diverse mogelijkheden:

 • de kracht van de organisatie in kaart brengen
  Goed om te weten waar de organisatie al goed in is. Dit kan zelfs tot verrassende producten of diensten leiden.
 • programma’s maken voor het ontwikkelen van specifieke talenten
  Talentontwikkeling kan dan organisatie-breed worden aangepakt. Opleidingen kunnen dan heel gericht ontwikkeld worden of ingekocht worden.

 

Klik hier voor de definitie van talent en hier voor de talentmanagement definitie.