Wat is talentmanagement?

Talentmanagement is een bekend begrip sinds 1997. Het is het systematisch voorzien van de behoefte aan menselijk kapitaal van de organisatie en het daarop inspelen met de planning van menselijk kapitaal. Bij talentmanagement horen

 • de beoordeling van competenties en talenten
 • in kaart brengen van potentiele talenten
 • de doorstroom van personeel
 • het ontwikkelen van talenten en competenties
 • loopbaan keuzes en marktplaatsen

Talentmanagement is actief aanbieden

Uit onderzoek van de Universiteit Nijenrode in 2012 blijkt dat veel organisaties in Nederland kiezen voor een passieve en ongestuurde aanpak van talentontwikkeling: Je bent welkom om je hier te ontwikkelen en de organisatie wil dat faciliterenTalentmanagement veronderstelt een actieve aanpak en een gerichte aanpak.   Daarbij behoren bijvoorbeeld:

 • Goede functiebeschrijvingen met concrete beschrijvingen van de competenties
 • Strategisch in kaart brengen welke talenten de organisatie op korte en lange termijn nodig heeft
 • Planmatig werven, selecteren en behouden van mensen
 • Talentontwikkelingsgesprekken met 100% van het personeel
 • Opleidingsbudgetten voor al het personeel
 • Systematische plannen en leerpaden voor talentontwikkeling
 • Goede onboarding voor nieuw personeel
 • Zorgvuldige beoordeling en zelfbeoordeling door alle medewerkers
 • Leiderschap dat gericht is op talentontwikkeling
 • Talentmanagement is verweven met de organisatie en de bedrijfsvoering

Klik hier voor de definitie van talent