Assessment en Onderzoek

Een assessment laten uitvoeren? Een onderzoek van persoonlijke kwaliteiten? Wij houden van talentontwikkeling. Mensen in beweging helpen.

Bij CONSTRUCT bedrijfspsychologie bent u terecht gekomen bij een maatwerk specialist. We stellen assessment en onderzoek zodanig samen dat het precies past bij de vraag die ons gesteld wordt.

assessment vragen

Talent en resultaat ontwikkelen

Ontwikkeling van medewerker en organisatie, dat is voortdurend  in gesprek zijn over talenten en  resultaten. Dat vraagt om een twee sporen beleid voor de leidinggevenden en de medewerkers: betrokken aan het werk en tegelijkertijd de blik naar buiten richten en initiatieven nemen om in de toekomst verder te ontwikkelen.
Talentontwikkeling in het goede gesprek
Zelf aan het roer en intensief samenwerken Mensen ontwikkelen zich wanneer ze zelf het roer in handen hebben. En wanneer ze onderling met elkaar in gesprek blijven: 1 op 1, managers met medewerkers en in en met het team. Regelmatig bespreken hoe je ervoor staat in het werk en ondersteuning krijgen bij het uitstippelen van een nieuwe toekomst draagt bij aan de weerbaarheid en veerkracht van mensen. Wat betekent het roer in handen nemen?
  • Een gezamenlijke visie op werkwijze en resultaat vormen in het team en daar voor gaan
  • Actief gebruik maken van mogelijkheden
  • Je intrinsieke motivatie aanspreken om goed werk te leveren
  • Weerbaarheid en veerkracht ontwikkelen om met tegenslag om te gaan.

De beste weg naar talentontwikkeling is duurzaam

Ons aanpak van talentontwikkeling is vaak integraal; richt zich zowel op managers, teams en medewerkers. Een gezamenlijke koers, een actieve opstelling en een intensieve samenwerking zijn de sleutel tot het bereiken van resultaten met de tweesporen doelstelling.