Coaching & Advies

Werken aan Loopbaan en Talent

In een aantal gevallen heeft iemand in uw organisatie hulp nodig om zich verder te te ontwikkelen. Soms staat hij of zij op een kruispunt in leven of loopbaan en ziet welke weg of met welke stap. Dan is tijdelijke hulp voldoende. Onze coaching is tijdelijke hulp in twee tot vijf gesprekken. Een medewerker of manager krijgt een coach: iemand om vragen te bespreken en ook iemand die de juiste nieuwe vragen stelt: de antwoorden leiden tot de volgende stap. U kunt laten coachen voor:

 • loopbaanadvies
 • werkstress en vermoeidheid
 • ontwikkelen en leren en
 • impasses in het werk.

Voorbeelden van coaching

In het verleden hebben diverse bedrijven ons gevraagd voor het coachen van mensen. De meest voorkomende doelen voor het coachen:

 • Medewerkers die toe zijn aan het terugkijken op hun loopbaan en aan het maken van nieuwe plannen.
 • Medewerkers die klachten kregen over hun functioneren of resultaten.
 • Medewerkers met een conflict met hun bedrijf of leidinggevende.
 • Medewerkers die met coaching gericht aan hun leerdoelen hebben gewerkt.

Gemengde coaching

Werknemers kunnen zich ook online laten coachen.

 • Gemakkelijk en sneller
 • Meer contactmomenten
 • Met meer resultaat

In de praktijk kiezen mensen een “mengvorm”. Enkele goede gesprekken, aangevuld met online contacten.

Teamcoaching

Organisaties zijn in verandering en teams willen zich verbeteren. In veel gevallen bereikt u meer door een aantal korte bijeenkomsten:

 • op de werkplek
 • met een duur van twee uur.

In teamcoaching wordt doorgaans gewerkt aan samenwerking, betere resultaten, of nieuwe doelen. Door dit als team te doen en door juist op de werkplek te doen, is er draagvlak, worden nieuwe ideeën gelijk ten uitvoer gebracht en worden nieuwe acties gelijk besproken. Dat maakt teamcoaching zo effectief.

In veel gevallen is het meer een uitgebreide vorm van het werkoverleg. In enkele gevallen is er vaker (om de twee weken) een bijeenkomst.