3 X beter feedback geven
3 x meer plezier

Meer invloed en meer plezier

Wat je over feedback geven hebt geleerd, levert je te weinig op

Feedback geven. Letterlijk betekent het ‘terugkoppelen’. Een situatie of een handeling achteraf bespreken met als doel het gedrag van de ander bij te sturen, te veranderen of te versterken. Volgens de klassieke manier:

 • bespreekt feedback het vertoonde gedrag,
 • het gevolg daarvan en
 • het gewenste gedrag.

Levert het altijd het gewenste resultaat op? Wellicht voor even, maar vaak niet als je het over een langere termijn bekijkt. De klassieke manier van feedback geven, laat het constructief verbeteren van mogelijkheden en kwaliteiten veelal liggen. Dat is jammer. Toch wil je dat feedback een permanente verandering teweeg brengt zodat dezelfde situaties of handelingen in de toekomst blijvend een verbeterd resultaat laten zien.

Na het volgen van deze workshop

 • Heb je meer invloed
 • Bereik je resultaten met een team
 • Breng je mensen in beweging
 • Wordt het leuk om leiding te hebben
 • Toon je meer leiderschap

Na deze deze workshop kun je andere manieren feedback geven door minder te oordelen, en op een inspirerende manier een helpende hand te bieden. Je leert hoe je door een meer positieve manier van communiceren meer doelen bereikt bij jezelf en bij de ander.

In enkele stappen leer je veel meer te bereiken met je feedback. Technieken die je krijgt aangeleerd:

 • positief feedback geven
 • feedback voor groei
 • werken met feedforward.

Deze workshop duurt een halve dag. Kostenindicatie: 900 € per groep.

Mail ons op [email protected], zoek even contact, of gebruik het formulier