Trainingen & Opleidingen

constructie specialistische trainingen voor HR management

Inmiddels hebben we naam op het gebied van het bouwen van trainingen. U heeft een specifieke vaardigheid of een skill in gedachte? Wij helpen uw mensen op weg. Kenmerken van onze trainingen:

  • actief, kort (vanaf twee uur) en efficiënt
  • gebaseerd op positief leren.

trainingen bij de gesprekkencyclus
Elke week leest u weer een artikel waarin wordt beweerd dat gesprekken uit de cyclus, bijv. beoordelingsgesprekken moeten worden afgeschaft. Jammer. Beter zou men kunnen beschrijven hoe je van die gesprekken een succes maakt. Wij helpen u met een korte concrete training.

resultaatgericht leiding geven
In korte workshops kunnen wij u meenemen in het echte resultaatgericht leidinggeven. Wij gebruiken het werk van Peter Drucker. Misschien ziet u winst in de 20% productieverbetering die er volgt. Anderen zien ook winst in de toegenomen sturing en slagvaardigheid. Wij zien zelf ook winst in de toename van uw psychologisch (motivatie) kapitaal.