Waarom meet je culturele intelligentie?

Werknemers van nu hebben te maken met een interculturele werkomgeving.  Tijd om culturele intelligentie toe te voegen aan testonderzoek, assessment center of development center.

De voornaamste reden om in een werkomgeving culturele intelligentie te meten is dat CQ bijdraagt aan welbevinden van mensen én aan het werk dat zij leveren. Kort samengevat: mensen die goed reageren op het gedrag van mensen uit een andere cultuur, kunnen zich gemakkelijker aanpassen, leveren beter werk en zijn ook meer tevreden over hun werk.

de 4 onderdelen van culturele intelligentiecq

De waarde van CQ in het assessment

Wie op zoek gaat naar de toegevoegde waarde van Culturele Intelligentie in assessment vindt veel artikelen en onderzoek. De uitkomsten lijken steeds verschillend. Maar in een recente metastudie gebruiken Schlaegel e.a. (2021)  70 onderzoeken die zij samenvoegen en analyseren. In hun artikel beschrijven zij welk effect CQ heeft op het functioneren in de praktijk.

Goed aanpassen

Passend gedrag. De theorie zegt dat mensen met een hoger CQ in staat zijn om hun doen en laten aan te passen bij nieuwe situaties. In de metastudie wordt het effect vastgesteld op 43%. Dat betekent dat mensen met een hoge algehele score op een CQ test beter in staat zijn om hun eigen gedrag aan te passen bij het gedrag van een andere persoon.

Beter werken

Prestaties in het werk: het is een bekend feit dat intelligentie in het algemeen bijdraagt aan werkprestaties. Het blijkt dat je ook met een CQ meting van een persoon iets kunt zeggen over werkprestaties. In de meta-studie wordt er een algeheel effect van 46 % vastgesteld.

Tevreden

Tevredenheid met het werk. Het ligt voor de hand dat mensen die gemakkelijker omgaan met mensen uit andere culturen meer plezier hebben in het werk waarin dat voorkomt. Uit de metastudie blijkt dat het effect van CQ op werktevredenheid 43% is.

Voegt culturele intelligentie iets toe aan andere tests?

In assessment centers en andere onderzoeken worden al intelligentietests en persoonlijkheidstests afgenomen. Deze worden gebruikt om uitspraken te doen over gedrag, prestaties en tevredenheid in een functie. De CQ test voegt daar overduidelijk iets aan toe. De metastudie stelt vast dat CQ de verklaarde variantie behoorlijk verhoogt. Het gaat om een verhoging van 14% voor werkprestaties, 7,5% voor werktevredenheid en 4% voor aanpassend gedrag.

De meting van CQ als een geheel

Culturele intelligentie bestaat uit meerdere onderdelen. De meest beschreven delen zijn interculturele motivatie, kennis, vaardigheden en metacognitie. Op basis van meerdere studies blijkt dat elk onderdeel op zich, een beperkte waarde heeft. Kennis van andere culturen heeft wel iets te maken met aanpassen van gedrag. Interesse in andere culturen ook. Maar het gaat juist om het “samengestelde effect”. Dat wil zeggen: het draagt veel bij als er meerdere onderdelen van CQ worden gemeten en gebruikt. Een voorbeeld:
Interculturele kennis heeft een effect van 4% op werkprestaties terwijl het effect van een gezamenlijke meting van CQ tot 46% stijgt.

De unieke waarde van CQ voor assessment

Er wordt vaak verondersteld dat het omgaan met andere culturen vooral een zaak is van openheid en interesse in andere mensen. Als dat zo was, dan zou de “juiste persoonlijkheid” voldoende zijn. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dit maar beperkt is. De directe relatie tussen openheid en omgaan met andere culturen is er wel maar de relatie is beperkt. De theorie is dat CQ als het ware tussen persoonlijkheid en intercultureel gedrag in ligt. En dat blijkt in veel onderzoeken bewezen te worden.

Maak kennis met CQ

Een goede manier om kennis te maken met CQ is het maken van onze  culturele intelligentie test. De test is gratis. Je kunt de test anoniem maken en je krijgt direct de uitslag op je scherm. 

 Definitie van Culturele Intelligentie

Wij gebruiken graag de definitie van Thomas e.a. (2008)

Thomas, D. C., Elron, E., Stahl, G., Ekelund, B. Z., Ravlin, E. C., Cerdin, J. L., Lazarova, M. B. (2008). Cultural intelligence: Domain and assessment. International Journal of Cross Cultural Management, 8(2), 123–143.Metastudie

De getallen op deze pagina zijn gebaseerd Schlaegel e.a. (2021)

Schlaegel, C., Richter, N. F., & Taras, V. (2021). Cultural intelligence and work-related outcomes: A meta-analytic examination of joint effects and incremental predictive validity. Journal of World Business, 56(4).


 

Effect

Het gaat hier om effect size. Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (2014). Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.