Zeezicht InBasket Vraag & Antwoord

In deze FAQ beantwoorden we zoveel mogelijk vragen over de in basket die je gaat maken of gemaakt hebt. Het gaat specifiek over de inbasket Zeezicht.

Voorbereiden op de Zeezicht InBasket

Een goede voorbereiding helpt je om betere resultaten te bereiken. Als je de Zeezicht in basket binnenkort gaat maken, neem dan de tijd om de FAQ hieronder te lezen.

(klik op een vraag om het antwoord te lezen)

Het is een online oefening. Zodra je op de link klikt, begint de oefening (inbasket) eerst met instructies en uitleg. Als je daarmee klaar bent start de echte oefening. Je hebt 50 minuten om de hele in basket te maken. Ondertussen loopt er een klok die vanzelf de oefening onderbreekt. 

Jazeker. Voorbereiding heeft veel gevolgen voor je resultaten op de Zeezicht inbasket.

Lees instructies en uitleg goed. En zorg dat je ongestoord en geconcentreerd kunt werken aan de Zeezicht. Het kan handig zijn om kladpapier en een pen te hebben.

Dat is veel: De situatie waarin je terecht komt: organisatie, je functie en je taken. Je doelstellingen, je teamleden en hun taken en vaardigheden en hoe je de inbasket “vragen” beantwoordt.

Als je eenmaal begonnen bent, handel je gewoon de e-mails af. Lees goed en neem beslissingen. Uit onderzoek en ervaring weten we dat het niet verstandig is om eerst alle e-mails te lezen en dan te beginnen. Dat kost je te veel tijd.

Dat is in veel gevallen 50 minuten. Je ziet rechts bovenin je scherm de klok aftellen.

Jazeker. Als je iets lastig vindt, dan kun je beter verder gaan. Je kunt altijd weer terug naar wat je hebt overgeslagen.

Dat kan wel eens gebeuren. De stoom kan uitvallen uit of het internet kan uitvallen. Dat is geen probleem. Je kan op veel computers de verbinding verversen met F5. Je kunt ook opnieuw op de link klikken. Daarna gaat de oefening verder op dezelfde tijd als waar je onderbroken bent.

Elke computer met een internet verbinding zal voldoen. Gebruik geen telefoon of tablet.

Er is wel een  wel een video. De video is geen vervanger voor de complete instructies.

Stuur ons een e-mail op [email protected] .

Video over Zeezicht

zeezicht l

Over het rapport van de Zeezicht In Basket

Na het maken van de in basket Zeezicht wordt er geautomatiseerd een rapport aangemaakt. Hieronder staan de meest gestelde vragen over het rapport.

(klik op een vraag om het antwoord te lezen)

In de Zeezicht in basket kun je 160 beslissingen nemen. Hoeveel beslissingen je echt neemt hangt af van de snelheid waarmee je de oefening maakt. 

Met beslissingen bedoelen wij jouw keus over de planning, het delegeren, de prioriteit en de verdeling van onderwerpen.

Jouw beslissingen worden vergeleken met wat wij de beste beslissingen vinden.

Een getal op een score wordt berekend door eerst alle beslissingen bij elkaar op te tellen die iets zeggen over een van de competenties. Daar komt een getal uit. Dat getal wordt vervolgens vergeleken met een vergelijkingsgroep of referentiegroep. Dat is een grote groep van leidinggevenden die de oefening hebben gemaakt.

Het gemakkelijke antwoord is: hoe hoger hoe beter. In veel gevallen wordt ook gezegd: minstens een score "voldoende".

Het gaat om het aantal goede antwoorden. Snelheid van werken is daarom wel belangrijk. Maar als je snelheid ten koste gaat van kwaliteit, werkt dat verkeerd uit in je scores. Foute beslissingen hebben gevolgen voor resultaten en  scores.

Bij alle emails is gevraagd wanneer je het reageren op de email gaat inplannen. Je beslissingen daarover worden gebruikt voor je score voor "Plannen van afspraken".  Daarnaast wordt er ook beoordeeld of je planning goed doordacht is. Een voorbeeld: je regelt extra parkeerplaatsen voordat er een groot feest is.